Aktualności               Kontakt            Księga gości

Rekrutacja dzieci do klasy I na rok szkolny 2015/2016

    Druki do pobrania

Licznik odwiedzin
»   Regulamin rekrutacji dzieci do klasy I w SSP im. J. Brzechwy w Orlu
»   Zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie do klasy pierwszej
   Zgłoszenie dziecka zamieszkałego poza obwodem do klasy pierwszej
   Oświadczenie - samotne wychowywanie dziecka
   Oświadczenie - wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
   Oświadczenie - wielodzietność rodziny
   Oświadczenie - dotyczące nauki religii
   Rekrutacja do gimnazjum

Projekt "ABC nauki- wyrównanie szans edukacyjno-rozwojowych dzieci klas I-III szkół podstawowych Gminy Wejherowo"

Adres szkoły: Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy ul. Nadrzeczna 19, 84-252 Zamostne tel.58/ 572-02-89
Copyright © 2012