Aktualności               Kontakt            Księga gości              

    Druki do pobrania

Licznik odwiedzin
»   Kryteria naboru do oddziału przedszkolnego i do klasy I
»   Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2014/15
»   Regulamin rekrutacji dzieci do oddziałów przedszkolnych i klas I
karta zgłoszenia dziecka 5- 6 letniego do oddziału przedszkolnego
wniosek o przyjęcie dziecka zamieszkałego poza obwodem do oddziału przedszkolnego
przyjęcie dziecka zamieszkałego poza obwodem do klasy I
karta przyjęcia dziecka do klasy I
»   Lista dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2014/15
»   Lista uczniów przyjętych do klasy I rok szkolny 2014/15
Lista przyjętych uczniów
na rok szkolny 2014/2015

Projekt "ABC nauki- wyrównanie szans edukacyjno-rozwojowych dzieci klas I-III szkół podstawowych Gminy Wejherowo"

Adres szkoły: Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy ul. Nadrzeczna 19, 84-252 Zamostne tel.58/ 572-02-89
Copyright © 2012